País:
Reparto: Tamotsu Hayakawa,Yoshiko Kayama,Eiji Matsui
Director: Yoshishige Yoshida
Género: Drama
Nombre Original:
Año: 0
Estreno: 0000-00-00
Duración: 108
  Sitio Web